Hur bygga kaninhägn

Välj ut en lämplig plats på din tomt som gärna är varierad. Lite gropar, stenar och nivåskillnader ger extra mycket stimulans i och med att kaninen inte kan se hela hägnet med en enda överblick. Träd och buskar är också bra, men se till att de inte är giftiga. För att skydda träden kan du sätta nät runt stammen.

Material du behöver:
– Nät. Antingen ett stabilt nät som är över en meter högt, gärna får- eller getnät, plus ett finmaskigt nät, till exempel kycklingnät, eller ett nät som är både stabilt och finmaskigt, som rutnät.
– Stolpar.
– Krampor, häftstift eller liknande att fästa nätet i pålarna med.
– Material till grind. Till exempel en träram med nät och gångjärn, eller ett kompostgaller eller en bit fårnät som fästs med krampor i en stolpe.

Så här gör du:
1. Gräv en ”vallgrav” där du tänkt uppföra hägnet.
2. Slå ner pålar med jämna mellanrum. Har du ingen slägga kan du använda baksidan på en yxa eller en spade.
3. Fäst det stormaskiga nätet i stolparna med häftpistol eller märlor. Detta behöver du inte fästa så långt ner i marken, höjden är viktigare.
4. Fäst det finmaskiga nätet på insidan av det stormaskiga. Det finmaskiga nätet låter du gå ner så långt som möjligt i vallgraven, och det är detta som ska hindra kaninerna från att gräva sig ut. Det är viktigt att de båda näten är ordentligt spända och fästa i varandra.
5. Fyll igen vallgraven, gärna med grus och stenar, och med den jord du grävt upp. Trampa ordentligt runt så att jorden packar sig kring nätet.
6. Bygg en grind. Ett kompostgaller på en stolpe kan vara ett sätt. Kom ihåg att grinden måste ha en ”tröskel” där nätet är nergrävt.

Tips!
För att hägnet ska bli rymningssäkert krävs att det är ordentligt nergrävt, helst ett par decimeter ner i marken. Men är det fullt med rötter och stenar i marken och svårt för dig att gräva, då är det också svårt för kaninerna att gräva, och då behöver du inte gräva lika djupt. För många kaniner räcker det med att man så att säga ”fäster nätet i marken”.

Även om kaniner ofta gräver egna gångar och hålor att bo i är det bra att ha hus åt dem ovan jord. Huset ska helst ha två öppningar, precis som en grävd håla, så kaninen kan ”fly” åt två håll. Det får  dem att känna sig tryggare. Fri sikt uppskattas också av kaniner, så sätt gärna upp ”vindskydd” eller ”ligghallar” bestående av bara tak, eller tak och en, två eller tre väggar. Där kan de söka skydd från regn och snö men ändå se bra åt alla håll. En stor träskiva lutad mot en vägg eller ett träd är ofta uppskattad.

För att skrämma bort stora rovfåglar, om det finns sådana i området, kan du spänna en tvättlina i sicksack över hägnet. På linan  kan du fästa plastband som fladdrar i vinden. Fladdrandet vänjer sig snart kaninerna vid, men det skrämmer bort fåglarna. Sätter du linan tätt, med bara en eller ett par decimeters mellanrum, gör det också att rovfåglar inte kan ta sig in.

Bygg gärna cirkelformat! Ett runt hägn har fördelen att en kanin inte kan bli inträngd i ett hörn om det blir bråk.

 

Till sist: Kom ihåg att det bästa skyddet mot rymningar är att kaninen trivs. Om kaniner verkligen vill ut så kan de nästan alltid ta sig ut på något sätt. Men trivs de med sina flockkamrater, har tillräckligt med utrymme, mat och stimulans är de oftast inte särskilt motiverade att ta sig någon annanstans.