Om oss


Djurhemmet Tigerharen är en ideell organisation som har funnits sedan januari 2004 och har sedan dess hjälpt många hundratals djur till ett bättre liv. Vi utgår från en djurrättslig grund i vårt arbete och vår verksamhet har sett lite olika ut genom åren. I slutet av 2017 köpte vi äntligen en egen gård och vi jobbar nu främst med att bygga upp en permanent djurfristad. Vi skapar ett utrymme för djuren att finnas till enbart för sin egen skull, ha ett innehållsrikt liv och ha möjlighet att göra olika val i sin vardag.

Vårt fokus är djuren som allt för ofta glöms bort, de som utnyttjas och dödas i djurindustrin. Därför har vi bland annat valt att ta emot djur som fritagits, vilket vi är öppna med då vi tycker det är viktigt att någon berättar deras historia. Bland annat har vi tagit emot djur som aktionsgruppen Tomma Burar har fritagit från industrin samt hjälpt Djurrättsalliansen att omplacera många av de chinchillor som befriades från Sveriges sista chinchillapälsfarm. Att vi tar emot djur som är i en så utsatt situation gör att vi inte kan ha en öppen besöksverksamhet då djurens välmående och säkerhet kommer först.

Att utgå från en djurrättslig grund innebär för oss att skapa rum i det här samhället där de icke-mänskliga djurens maktpositioner flyttas fram. Rum där de blir sedda som individer med egna känslor, upplevelser och viljor, rum där det finns möjlighet att skapa sig ett liv utifrån vad en själv tycker känns rimligt. Vi gör det dels konkret på djurfristaden och vi gör det dels genom att öppet ifrågasätta rådande normer kring hur människor utnyttjar andra djur, både inom industrin och som sällskap och underhållning.

Ofta får vi förfrågningar från privatpersoner om vi kan ta emot eller hjälpa till att omplacera familjedjur som någon tröttnat på, blivit allergisk mot, inte kan ta med i flytten, inte kan ha kvar pga ny människobebis etc. Det gör vi inte. Det är den ansvariga människan som ska ta det ansvaret, inte vi som djurhem. Om du som läser det här står i en position där du inte vill leva ihop med ett djur som du har ansvar för längre, fundera på följande: Kanske kan djuret bo kvar fastän du tröttnat, det går utmärkt att inse att dina intressen inte går i första hand. Kanske kan du börja äta allergimedicin eller stå ut med lite kli ibland, det är inte hela världen i jämförelse med att slita upp någons tillvaro. Kanske borde du inte flytta till ett ställe där hela din familj inte kan bo. Kanske borde du ha tänkt på hur resten av din familj skulle reagera innan du skaffade en människa och kanske kan du hitta lösningar på hur den som känner sig bortglömd eller avundsjuk kan känna sig inkluderad igen. Vad vi vill säga med det är att du har ett ansvar över någons liv. Om du trots allt kommer till slutsatsen att du måste omplacera ett djur så var noga med att se till att det nya hemmet uppfyller djurets alla behov och är livslångt.

Vår yttersta målsättning är att djurhemmet inte ska behöva finnas. Det innebär att vi vill se ett mer jämlikt samhälle där icke-mänskliga djur inte ses som produkter eller producenter, inte heller som varor eller identitetsmarkörer.

Ingen är fri förrän alla är fria!


 Läs mer: