Nu har vi bott och byggt på djurfristaden i lite över ett år och har, vid sidan av den dagliga skötseln av djuren, bland annat hunnit bygga tre stora hägn samt gjort renoveringar och saneringar av både stall, hönshus och ett gammalt uthus som tidigare använts till att förvara bråte i.

För att kunna ta emot fler djur behöver vi fortsätta renovera och bygga om gården. Några av de större projekten vi har framför oss under 2019 är att bygga nättak över ett par av våra hägn, täta plåttaket på stora ladan och hägna in trädgården med viltstängsel. Vi ska även se över elförsörjningen i djurens utrymmen och installera solpaneler på hönornas hus.

Vi har fått mycket gjort, men väldigt mycket återstår för att gården ska passa djurens behov. Kanske har du byggmaterial/färg/stängselmaterial till övers som du inte längre behöver? Vi tar gärna emot, så skicka iväg ett mail till oss!