Bygg ett kaninhägn

Börja med att välja ut en lämplig plats på din tomt, gärna en som är varierad. Lite gropar, stenar och nivåskillnader ger extra mycket stimulans i och med att kaninen inte kan se hela hägnet med en enda överblick. Träd och buskar är också bra, men se till att de inte är giftiga. För att skydda träden kan du sätta nät runt stammen.

Material du behöver:

 • Nät. Bäst är ett nät som är både stabilt och finmaskigt, tex putsnät. Hönsnät håller sällan för kaniner då de kan gnaga sig igenom det. Men det kan användas högre upp där kaninerna inte kommer åt. Vi bygger våra hägn med putsnät nertill och hönsnät upptill för att hålla nere kostnaden.
 • Stolpar eller reglar och jordankare. Våra hägn är byggda med 45×45 reglar och jordankare då det är smidigt att jobba med, hållbart och stabilt. Beteshagarna där vi har lägre nät har vi däremot byggt med stolp.
 • Häftpistol att fästa nätet i stolparna med.
 • Material till grind. Till exempel en träram med nät och gångjärn. Vi bygger oftast grindar med 45×45 reglar med putsnät.

Så här gör du:

 1. Gräv en ”vallgrav” där du tänkt uppföra hägnet. Bygg gärna cirkelformat! Ett runt hägn har fördelen att en kanin inte kan bli inträngd i ett hörn om det blir bråk.
 2. Slå ner stolpar/jordankare med jämna mellanrum. Ungefär 2 meter mellan stolparna är lagom.
 3. Bestäm var du vill ha din grind och slå ner en extra stolpe där för lagom bredd. Det är praktiskt om grinden är stor nog för att enkelt kunna gå igenom med en skottkärra när du ska städa i hägnet. Grinden måste ha en ”tröskel” där nätet är nergrävt. Enklast är att fästa en regel mellan grindstolparna på lagom höjd så du kan näta samtidigt som du sätter resten av nätet i vallgraven.
 4. Fäst putsnätet i stolparna med häftpistol eller märlor. Det ska gå ner så långt som möjligt i vallgraven, det är detta som ska hindra kaninerna från att gräva sig ut och rovdjur från att gräva sig in.
 5. Fyll igen vallgraven, gärna med grus och stenar, och med den jord du grävt upp. Trampa ordentligt runt så att jorden packar sig kring nätet.
 6. Fäst det övre nätet i stolparna.
 7. Sätt brädor eller reglar både upptill och nertill för att stabiliser hägnt och fästa ihop stolparna.
 8. Bygg en grind. Tänk på att den behöver vaar några mm mindre i mått en måttet mellan stolparna för att bli smidigt att öppna och stänga.
 9. Inred hägnet med hus, kojor, vindskydd, upphöjda utkiksplatser och annat du tror kaninerna kan uppskatta!

Tips!
För att hägnet ska bli rymningssäkert krävs att det är ordentligt nergrävt, helst ett par decimeter ner i marken. Men är det fullt med rötter och stenar i marken och svårt för dig att gräva, då är det också svårt för kaninerna att gräva, och då behöver du inte gräva lika djupt. För många kaniner räcker det med att man så att säga ”fäster nätet i marken”.

Även om kaniner ofta gräver egna gångar och hålor att bo i är det bra att ha hus åt dem ovan jord. Huset ska helst ha två öppningar, precis som en grävd håla, så kaninen kan ”fly” åt två håll. Det får  dem att känna sig tryggare. Fri sikt uppskattas också av kaniner, så sätt gärna upp ”vindskydd” eller ”ligghallar” bestående av bara tak, eller tak och en, två eller tre väggar. Där kan de söka skydd från regn och snö men ändå se bra åt alla håll. En stor träskiva lutad mot en vägg eller ett träd är ofta uppskattad. Vi har byggt kojor när vi resnat sly på gården som är väldig uppskattade. För att få dem regntäta kan en börja med att lägga byggplast eller pressening över några av grenarna och sen fylla på med sly, ogräs, löv och annat en får över i trädgården.

För att skrämma bort stora rovfåglar, om det finns sådana i området, kan du spänna en tvättlina i sicksack över hägnet. På linan  kan du fästa plastband eller vimplar som fladdrar i vinden. Fladdrandet vänjer sig snart kaninerna vid, men det skrämmer bort fåglarna. Sätter du linan tätt, med bara en eller ett par decimeters mellanrum, gör det också att rovfåglar inte kan ta sig in.

Till sist: Kom ihåg att det bästa skyddet mot rymningar är att kaninen trivs. Om kaniner verkligen vill ut så kan de nästan alltid ta sig ut på något sätt. Men trivs de med sina flockkamrater, har tillräckligt med utrymme, mat och stimulans är de oftast inte särskilt motiverade att ta sig någon annanstans.