Om ensamma kaniner och begreppet ”kolonidjur”

Tigerharen får allt som oftast påpekanden om att kaniner inte alls är flockdjur utan ”kolonidjur”, och att detta talar emot att de ska hållas tillsammans med artfränder. Vi har aldrig fått en källa till detta påstående, trots att vi alltid frågar efter det.

Vad är ”kolonidjur”?

Ordet ”kolonidjur” finns (till skillnad från ordet ”flockdjur”) inte med i Svenska Akademiens ordlista. Inom zoologin används begreppet ibland om djur som bin eller myror, liksom om vissa svampdjur som byggs upp av självständiga celler. De här djuren bildar tillsammans en enhet som är så synkroniserad att gruppen nästan är att betrakta som en enda individ. Enligt denna definition borde alltså kolonidjur vara ännu mer beroende av och närstående varandra än vanliga flockdjur. Vi pratar också om kattkolonier i betydelsen en grupp djur som lever tillsammans utan att vara en flock. Här används ordet ”koloni” i betydelsen samling eller grupp. Att katter ibland samlas i grupper gör dem inte till kolonidjur. Katters sociala system har mycket lite gemensamt med både bin, svampdjur och kaniner.

Vem hittade på det här?

De som oftast sprider idén om att kaniner är kolonidjur, och att det är något annat än flockdjur, är kaninuppfödare. De använder det som skäl till att de ska få hålla och sälja kaniner ensamma. Vår gissning är att någon kaninuppfödare hittat på detta, och sedan har det spritt sig som en modern myt. Det finns absolut ingen vetenskaplig grund för att kaniner skulle vara anpassade för att leva ensamma. Den som vet något om ursprunget till idén att kaniner inte är flockdjur får hemskt gärna höra av sig till info@tigerharen.org! Ett mysterium väntar på sin lösning.

Kaniner är flockdjur

Kaniner är utpräglat sociala djur som lever i flock. I det vilda lever kaniner tillsammans i grupper bestående av en eller flera honor och en eller flera hanar som delar på samma bohåla. När honorna ska föda gräver de en separat håla för sina ungar, men de fortsätter att spendera nästan all sin tid, både i sömn och vaket tillstånd, med sina flockmedlemmar. Flocken hävdar revir mot främmande kaniner, ofta med allvarliga strider. De rör sig över stora ytor, totalt flera kilometer per dag, men alla sover i samma gångsystem varje natt.

Vad säger lagen?

Att kaniner är sociala är inte samma sak som att de trivs med att tryckas ihop med främlingar i en liten bur. Det är det ingen som gillar, inte heller vi supersociala människor. Tyvärr är burar fortfarande ett vanligt och lagligt sätt att hålla kaniner. Eftersom kaniner är större än de gnagare som hålls som sällskapsdjur, och inte går att ge utrymme på höjden, har djurskyddslagstiftningen gjort en kompromiss genom att det är ett råd, men inte ett absolut tvång, att ha kaniner i par eller grupp. Men även sådana råd är en del av lagstiftningen och ska följas, om det inte finns goda skäl att göra på ett annat sätt. Det här beror inte på att kaniner är mindre sociala än t ex råttor eller marsvin (som inte får hållas ensamma). Det beror på att lagstiftningen bryr sig mer om människors bekvämlighet än djurens behov. Vi tycker att det är helt självklart att kaniners rätt till ett socialt liv är viktigare än människors ”rätt” att ha dem i burar som är så små att varken en eller flera kaniner kan trivas.

 

Andra om begreppet kolonidjur

Det här är några av de svar vi fått när vi frågat kunniga personer om de känner till begreppet kolonidjur, om kaniner innefattas som det, och om det skiljer sig från flockdjur.

”Visst finns det kolonidjur, t ex många koraller och mossdjur. De sitter ihop och har ofta en del av kroppen gemensamt. De sociala insekterna kan också betecknas som kolonier, fast de mera riktigt är familjer. Sen brukar man populärt ibland tala om en ”koloni” av måsar, fladdermöss, backsvalor etc. Men de är egentligen en flock, i zoologisk mening. Samma sak gäller kaniner. På engelska använder man oftare ordet ”colony” om  t ex kaniner eller fladdermöss (och vi får varje dag flera anglicismer in i svenskan), men det bör man helst inte göra på svenska.” Sverre Sjölander, professor i zoologi

”Nej, vi skiljer inte på flock- och kolonilevande djur. Kolonin är en slags flock. Att hålla kaniner ensamma är inte i enlighet med deras naturliga beteende.”Per Jensen, professor i etologi

”Det är en intressant fråga som jag själv många gånger sökt svar på. Jag vet uppriktigt inte sagt var begreppet koloni kommer ifrån och vad det egentligen betyder. Min tolkning har varit att en koloni är en något mindre flock. Jag har tyckt att begreppet varit onödigt och jag själv säger/skriver “flock”, vilket har givit en del reaktioner.

Att kaniner ska leva ensamma för att de är “koloni-djur” tycker jag är befängt. Så mycket är säkert att en koloni inte består ev endast en individ.

Sen kan man diskutera svårigheterna med att få kaniner att samsas och om en kanin kan betrakta människor som flock/kolonimedlemmar. Fast det är en annan fråga.

Jag önskar jag kunde ge dig ett bättre svar men summan av det hela är att kaniner inte är solitärt levande djur. De lever i grupp, vare sig man kallar gruppen flock, koloni eller något annat.” – Marianne Tornvall, Legitimerad veterinär

Här kan du läsa om hur du tar hand om kaniner på bästa sätt och vilka krav vi ställer på dig som adopterar från Tigerharen. Läs också gärna vår fördjupningsartikel om kaniners beteenden och behov.